hometiskkontaktmapa
  Soukromá Jazyková Škola – Mgr. Eva Kalousová  

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu údajů


Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytuje klient v souvislosti s využíváním našich služeb ( na základě uzavřené smlouvy, viz. přihláška ke studiu jazyka).

Jedná se tak o údaje, které nám klient sdělí při vyplnění přihlášky do kurzu či k individuelnímu studiu: jméno a příjmení, datum narození, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt.


Podmínky zpracování osobních údajů


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako Správce.

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů právních a obchodních.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údajeza tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smlouvy.

Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Některé Vaše osobní údaje jsme pak povinni poskytnout na základě platných právních předpisů např: Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení (ÚOOZ, Celní správa apod.) a dalším orgánům veřejné správy.

Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů.
V případě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu se zpracování osobních údajů,máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracování osobních ůdajů. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

V případě dotazů na ochranu osobních údajů využijte, prosím, kontaktního emailu: info@e-jazykovka.cz nebo písemně na adrese: E-jazykovka, soukr.jazyková škola Eva Kalousová, Konečná 896/7, 36005 Karlovy Vary

  E-Jazykovka | Konečná 896/7, 360 05 Karlovy Vary | tel: 353 447 538, mobil: 604 758 120 | info@e-jazykovka.cz
© 2005-2018, Mgr. Eva Kalousová, Soukromá jazyková škola. Všechna práva vyhrazena.