hometiskkontaktmapa
  Soukromá Jazyková Škola – Mgr. Eva Kalousová  

Kolik lidí studuje v kurzu?

Do kurzu přijímáme obvykle 12 osob, výjimku tvoří kurzy pro začátečníky, kam přijímáme 14 osob. Výuka při větším počtu ztrácí na efektivitě.

 

Provádí se platba na celý školní rok nebo pololetí?

Kurzovné se platí vždy na pololetí. Klienti kteří se písemně odhlásí, nedoplácejí kurzovné.


Jaká je výše kurzovného?

Ceny jsou stanoveny dle ceníku jazykové školy na školní rok 2008/09. Cena dětských kurzů je 2.490 Kč, dospělí platí 2.990 Kč. Každý nový klient platí jednorázový zápisný poplatek ve výši 249 Kč.


Kdy a jak se mohu přihlásit?

Přihlásit se můžete po celý rok. Stačí osobně navštívit jazykovou školu nebo si závaznou přihlášku vyplnit na našich stránkách zde.
Přihláška pro dospělé
Přihláška pro děti


Podle čeho budu do kurzu zařazen, když nejsem úplný začátečník?

Všichni klienti, kteří nastupují nově a nejsou úplní začátečníci v jazyce, jsou povinni se podrobit vstupnímu testu. Po jeho opravení je klient kontaktován a je mu nabídnut stupeň a termín výuky.


Vyučují rodilí mluvčí?

Od září 2005 nastupuje kvalifikovaný rodilý mluvčí na německý jazyk.


Na co se klade při výuce důraz?

Jazyková škola provádí komplexní výuku ve všech dovednostech (čtení, psaní, poslech, konverzace, gramatika, vokabulární znalost, reálie). Nejvíce se snažíme zaměřit na konverzaci.


Mohu se ve vaší jazykové škole připravit ke složení zkoušek? Jakých?

Jazyková škola svou výukou vede ke složení několika druhů mezinárodních zkoušek ve všech jazycích a několika úrovních. Naleznete ve výukovém schématu.


Jsou firemní kurzy vyučovány přímo na pracovišti?

Pokud si zaměstnavatel žádá, abychom docházeli vyučovat na pracoviště, je to možné. V mnoha případech tak činíme. Firma je však dle smlouvy povinna zajistit odpovídající prostory a vybavení k výuce.


Vyučujete také individuelním způsobem?

Naše jazyková škola nabízí také možnost individuelního studia, což mnoho našich klientů vyžaduje. Nevýhodou je však pro některé klienty vyšší cena.


Jaké jsou stornopoplatky, pokud do kurzu nenastoupím?

Nevratnou částkou je zápisné. Po zaplacení kurzovného se pak odečítají částky následujícím způsobem:
100 Kč při písemném odhlášení do 31. srpna.
500 Kč při odhlášení v září do dne předcházejícímu dni zahájení výuky.
Celá částka dnem zahájení.


Jakým způsobem se mohu z kurzu odhlásit?

Odhlášení z kurzu se provádí pouze písemně.
Kontakt

  E-Jazykovka | Konečná 896/7, 360 05 Karlovy Vary | tel: 353 447 538, mobil: 604 758 120 | info@e-jazykovka.cz
© 2005-2018, Mgr. Eva Kalousová, Soukromá jazyková škola. Všechna práva vyhrazena.