hometiskkontaktmapa
  Soukromá Jazyková Škola – Mgr. Eva Kalousová  
Výukové schéma  

„Hallo, da bin ich!“

Dvoudílný kurz pro děti od 6 let z nakladatelství Cornelsen. Každý díl obsahuje učebnice, pracovní sešit, 1 audiokazetu, sadu fólií.
V ceně: výuka, zapůjčení učebnic, kopírovatelné materiály. Pracovní sešit není zahrnut v ceně.


„Start mit Max“ / kurzy pro mladší žáky – 1.stupeň ZŠ

Dvoudílná učebnice věnující pozornost všem čtyřem základním dovednostem – mluvení, čtení, psaní i poslech. Veškeré texty a říkanky na kazetě (CD) jsou namluveny rodilými mluvčími. Po probrání učebnic „Start mit Max 1“ a „Start mit Max 2“ by měl mít žák znalosti na úrovni A1 podle stupnice Evropského jazykového portfolia.
V ceně: výuka, zapůjčení učebnic, kopírovatelné materiály. Pracovní sešit není zahrnut v ceně.


„Spaß mit Max“ / kurzy pro mladší žáky – 2.stupeň ZŠ

Řada učebnic „Spaß mit Max“ je pokračováním dvoudílného souboru „Start mit Max“, na něž navazuje volně, lze podle ní učit i v návaznosti na jinou učebnici. Novinkou je využití mezipředmětových vztahů: každá lekce dává podnět ke spojení němčiny s jinými předměty. Po probrání učebnic „Spaß mit Max 1“, „Spaß mit Max 2“ by měl žák ovládat učivo odpovídající znalostem na úrovni A2 podle stupnice Evropského jazykového portfolia.
V ceně: výuka, zapůjčení učebnic, kopírovatelné materiály. Pracovní sešit není zahrnut v ceně.


„Fit Mit Max“ / kurzy pro 9. ročník ZŠ

Poslední díl řady se zaměřuje na opakování a rozšíření učiva s důrazem na čtení a poslech s porozuměním. Výběr témat se zaměřuje na německy mluvící země.

Ceník

1 × 2 hodiny týdně

2.490 Kč


2 × 2 hodiny týdně

4.980 Kč


Ceník je platný od 1.9.2015 a platí do zveřejnění nového.
Všechny ceny jsou uvedeny za 1 vyučovací semestr/pololetí.

  E-Jazykovka | Konečná 896/7, 360 05 Karlovy Vary | tel: 353 447 538, mobil: 604 758 120 | info@e-jazykovka.cz
© 2005-2018, Mgr. Eva Kalousová, Soukromá jazyková škola. Všechna práva vyhrazena.